U vlasništvu Besta d.o.o. šibicara dolazi 2003. a danas u ponudi imamo sljedeće vrste šibica:

Šibica kaminska

Long stem matches

kaminska šibica ambalaža

Šibice za potpalu

Safety matches

Standardne šibice

Standard safety matches