OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Referent za pravne kadrovske i opće poslove – 1 izvršitelj

Pored zakonom propisanih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete:

  • VSS- Pravni fakultet, diplomirani pravnik ili Bakalaureat/Bachelar prava sa 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja,
  • Najmanje 1 godina radnog staža u struci

Prijave sa dokazima o ispunjavaju uvjeta iz oglasa dostaviti osobno u sjedište firme, putem pošte na adresu UTD “Best” d.o.o. Travnik Donje Putićevo b.b. ili na mail best.pravna@gmail.com

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.